Anatomia jest podstawą medycyny. Zajmuje się budową narządów i układów ciała człowieka. Jest jedną z najstarszych nauk biologicznych. Hipokrates – ojciec medycyny – jest najwybitniejszym jej przedstawicielem z czasów starożytnych.

człowiek

Wyróżnia się następujące działy anatomii:

 1. anatomia opisowa – opisuje narządy ciała zbudowane z różnych tkanek połączone w układy narządów. Są to układy: szkieletowy, mięśniowy, pokarmowy, oddechowy, krwionośny, moczowy, płciowy, nerwowy, hormonalny a także skóra i narządy zmysłów.
 2. anatomia topograficzna – zajmuje się rozmieszczeniem poszczególnych narządów w organizmie i wzajemnym ich ułożeniem względem siebie.
 3. anatomia mikroskopowa – poświęcona jest badaniu mikroskopowej struktury narządów. Jej działy to histologia (nauka o tkankach) i cytologia (nauka o komórkach).

Układy narządów człowieka

 • Układ pokarmowy
 • Układ oddechowy
 • Układ nerwowy
 • Układ moczowy
 • Układ limfatyczny
 • Układ szkieletowy
 • Układ dokrewny
 • Układ krążenia

ludzie

Układ pokarmowy

uklad pokarmowy

Zadaniem układu pokarmowego jest przekształcenie przyjętego przez człowieka pokarmu na energię i składniki odżywcze, które są potrzebne do wykorzystania na różne funkcje życiowe. Wchłanianie i trawienie to podstawowe role tego układu.

Początek układu pokarmowego to jama ustna. Dalej jest gardło i przełyk przez który pokarm leci do żołądka. Tam jest trawiony i dalej przemieszczany jest do jelita cienkiego. W jelicie cienkim następuje wchłanianie. To co nie zostało strawione kierowane jest do jelita grubego i dalej do odbytu, przez który jest wydalane w postaci kału.

szkielet

Grudzień 2015 – Składamy Wam serdeczne życzenia świąteczne, radosnych, spędzonych w rodzinnym gronie Świąt Bożego Narodzenia. Niech ten czas będzie najpiękniejszym czasem w ciągu roku.